PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(2) qualify, comment, depict
Kolokacji: 4
1. go through stages = przejdź przez etapy go through stages
3. go on stage = wejdź na scenę go on stage
6. work on stage = praca na scenie work on stage
7. pass through stages = przejdź przez etapy pass through stages
9. undergo stages = przejdź etapy undergo stages
10. adapt for the stage = przystosuj scenicznie adapt for the stage
  • Soon after publication, the book was adapted for the stage.
  • The book has been adapted for the stage on at least four occasions.
  • The book has been adapted for the stage, motion pictures, and television.
  • The book has been adapted for both the stage and radio.
  • The novel has also been adapted for the stage several times.
  • The novel's success saw it quickly adapted for the stage.
  • Others adapt one or another of his many short stories for the stage.
  • The film has been adapted for the stage as the musical (Once).
  • In the years following its release, the novel was often adapted for the stage.
11. move into the stage = rusz się do etapu move into the stage
12. stage is run = etap jest przebiegnięty stage is run
13. stage separated = scena podzieliła stage separated
14. win in the stage = wygraj za etap win in the stage
(9) know, ignore
Kolokacji: 2
(11) lose, compete
Kolokacji: 3
(12) dominate, flank
Kolokacji: 2
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
przyimek + stage
Kolokacji: 31
on stage • through stages • between stages • at this stage • onto the stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.