"reach stages" — Słownik kolokacji angielskich

reach stages kolokacja
Popularniejsza odmiana: reach the stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etapy zasięgu
  1. reach czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The ones who had reached Earth's stage of culture a million or a billion years before?