"reach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

reach czasownik

reach + rzeczownik
Kolokacji: 490
reach heights • reach maturity • reach speeds • reach adulthood • reach orbit • reach consumers • reach base • reach Earth • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. reach maturity = osiągnąć dojrzałość, osiągnąć wiek dojrzałości reach maturity
4. reach adulthood = wiek dojrzały zasięgu reach adulthood
6. reach consumers = konsumenci zasięgu reach consumers
8. reach Earth = zasięg Ziemia reach Earth
10. reach highs = wysokie poziomy zasięgu reach highs
11. reach safety = zasięg bezpieczeństwo reach safety
12. reach proportions = proporcje zasięgu reach proportions
14. reach mass = zasięg masa reach mass
15. reach land = zasięg ziemia reach land
22. reach status = status zasięgu reach status
25. reach one's climax = dochodzić czyjś punkt kulminacyjny reach one's climax
27. reach one's zenith = dochodzić czyjś zenit reach one's zenith
28. reach one's terminus = dochodzić czyjś stacja końcowa reach one's terminus
29. reach several degrees = osiągnij kilka stopni reach several degrees
30. reach one's potential = dochodzić czyjś potencjał reach one's potential
31. reach the quarter-finals = dojdź do ćwierć-finały reach the quarter-finals
32. reach one's office = dochodzić czyjś biuro reach one's office
38. reach several m = dochodzić kilka m reach several m
39. reach one's eyes = dochodzić czyjś oczy reach one's eyes
40. reach one's desk = dochodzić czyjś biurko reach one's desk
41. reach one's majority = osiągnij pełnoletność reach one's majority
42. reach London = zasięg Londyn reach London
43. reach several meters = sięgnij po kilka liczników reach several meters
45. reach the FA Cup = dochodzić do FA Filiżanka reach the FA Cup
46. reach one's apex = dochodzić czyjś wierzchołek reach one's apex
47. reach England = zasięg Anglia reach England
48. reach puberty = osiągnąć wiek dojrzałości płciowej reach puberty
50. reach one's arms = dochodzić czyjś ramiona reach one's arms
52. reach an impasse = znaleźć się w impasie; znaleźć się w sytuacji bez wyjścia; wpaść w zastój; ugrzęznąć w miejscu reach an impasse
54. reach Europe = zasięg Europa reach Europe
56. reach millions = miliony zasięgu reach millions
57. reach an accord = osiągnąć porozumienie reach an accord
58. reach America = zasięg Ameryka reach America
59. reach the semi-finals = dojdź do półfinałów reach the semi-finals
61. reach a verdict = wydać wyrok (podjąć decyzję) reach a verdict
63. reach a compromise = dojść do kompromisu, osiągnąć kompromis reach a compromise
66. reach school = zasięg szkoła reach school
67. reach a consensus = osiągnąć konsensus, wypracować porozumienie, dojść do konsensusu, dojść do porozumienia reach a consensus
71. reach an understanding = osiągnąć porozumienie reach an understanding
72. reach the outskirts = dojdź do peryferii reach the outskirts
75. effort to reach = wysiłek by dojść effort to reach
77. reach the summit = dotrzeć do szczytu, zdobyć szczyt reach the summit
79. reach space = zasięg przestrzeń reach space
80. reach Paris = zasięg Paryż reach Paris
81. reach the top = dojdź do szczytu reach the top
83. reach several miles = dojdź do kilku mil reach several miles
84. reach several cm = dochodzić kilka cm reach several cm
87. reach the bottom = osiągnąć najniższy poziom reach the bottom
89. reach the crest = sięgnij po grzebień reach the crest
91. reach one's apogee = dochodzić czyjś apogeum reach one's apogee
92. reach peace = zasięg pokój reach peace
94. reach a deal = dojdź do umowy reach a deal
96. reach a depth = osiągnij głębokość reach a depth
97. reach one's form = dochodzić czyjś forma reach one's form
czasownik + reach
Kolokacji: 48
reach before losing • fail to reach • attempt to reach • try to reach • expected to reach • manage to reach • hope to reach • ...
reach + przyimek
Kolokacji: 81
reach out • reach into • reach down • reach across • reach beyond • reach inside • reach up • reached via • ...
reach + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 94
finally reach • eventually reach • easily reached • reach forward • reach high • barely reach • reach far • quickly reach • actually reach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.