"reach the stage" — Słownik kolokacji angielskich

reach the stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osiągnij etap
  1. reach czasownik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We have now reached the stage where most of us can live here full time.