PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"reach one's stage" — Słownik kolokacji angielskich

reach one's stage kolokacja
Popularniejsza odmiana: reach the stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dochodzić czyjś etap
  1. reach czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The ones who had reached Earth's stage of culture a million or a billion years before?

powered by  eTutor logo