"stage of one's career" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap z czyjś kariera
  1. career rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Everything is still a learning process for him at this stage of his career.

    Podobne kolokacje:

podobne do "stage of one's career" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stage of one's career" po angielsku

rzeczownik