PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"infantile stage" — Słownik kolokacji angielskich

infantile stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): infantylny etap
  1. infantile przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Nationals were in their infantile stage as an organization and found themselves not only national champions but financially bankrupt from months of travel across the county.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo