PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink rzeczownik

rzeczownik + drink
Kolokacji: 31
energy drink • drink of water • sports drink • coffee drink • fruit drink • ...
drink + rzeczownik
Kolokacji: 39
drink company • drink order • drinks cabinet • drink minimum • drink bottle • ...
drink + czasownik
Kolokacji: 25
drink contains • drink comes • drink makes • drink arrives • drink includes • ...
czasownik + drink
Kolokacji: 65
serve drinks • sell drinks • drink made • include drinks • sip one's drink • finish one's drink • mix drinks • drink one's drink • ...
przymiotnik + drink
Kolokacji: 98
soft drink • alcoholic drink • hot drink • long drink • cold drink • free drink • strong drink • stiff drink • cool drink • mixed drink • ...
przyimek + drink
Kolokacji: 17
over drinks • with drinks • without drinks • of drinks • into one's drink • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
  • Dinner should cost $40 to $50 a person without drinks.
  • Dinner for two can cost less than $30 without drinks.
  • Prices for two, without drinks, are between $25 and $30.
  • A meal for two without drinks is $65 to $80.
  • A meal will cost about $25 for two without drinks.
  • There's generally speaking less public violence in society, with or without drink.
  • A large meal for two costs about $12, without drinks.
  • A dinner of five dishes was $14 for two without drinks.
  • How remarkable that a man would choose to live without drink.
  • How the hell has my body survived six months without drink and drugs?
5. into one's drink = do czyjś napój into one's drink
6. at one's drink = przy czyjś napój at one's drink

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.