TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink rzeczownik

rzeczownik + drink
Kolokacji: 31
energy drink • drink of water • sports drink • coffee drink • fruit drink • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. sports drink = sporty piją sports drink
2. diet drink = dietetyczny napój diet drink
3. specialty drink = napój specjalności specialty drink
4. rehydration drink = napój ponownego nawodnienia rehydration drink
5. farewell drink = napój pożegnalny farewell drink
6. breakfast drink = napój śniadania breakfast drink
(4) fruit, citrus
Kolokacji: 2
(5) rum, vodka
Kolokacji: 2
(6) evening, summer, sunset
Kolokacji: 3
(7) yogurt, protein, malt
Kolokacji: 3
(8) fountain, umbrella, flagship
Kolokacji: 3
drink + rzeczownik
Kolokacji: 39
drink company • drink order • drinks cabinet • drink minimum • drink bottle • ...
drink + czasownik
Kolokacji: 25
drink contains • drink comes • drink makes • drink arrives • drink includes • ...
czasownik + drink
Kolokacji: 65
serve drinks • sell drinks • drink made • include drinks • sip one's drink • finish one's drink • mix drinks • drink one's drink • ...
przymiotnik + drink
Kolokacji: 98
soft drink • alcoholic drink • hot drink • long drink • cold drink • free drink • strong drink • stiff drink • cool drink • mixed drink • ...
przyimek + drink
Kolokacji: 17
over drinks • with drinks • without drinks • of drinks • into one's drink • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.