"favorite drink" — Słownik kolokacji angielskich

favorite drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój ulubieńca
  1. favorite przymiotnik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Just tell her your favorite drink is cold water and she'll melt."

    Podobne kolokacje: