"favorite drink" — Słownik kolokacji angielskich

favorite drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój ulubieńca
  1. favorite przymiotnik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja
    Podobne kolokacje: