PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature drinks" — Słownik kolokacji angielskich

feature drinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napoje cechy
  1. feature czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Unable to raise the ceiling, he lowered the floor and opened for business, featuring sweet drinks and dessert items as well as coffee.