ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"drink made" — Słownik kolokacji angielskich

drink made kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój zrobił
  1. make czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The woman began to look very sick, but the man made her drink more.

    Podobne kolokacje: