"popular drink" — Słownik kolokacji angielskich

popular drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny napój
  1. popular przymiotnik + drink rzeczownik
    Silna kolokacja
    Podobne kolokacje: