"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink rzeczownik

rzeczownik + drink
Kolokacji: 31
energy drink • drink of water • sports drink • coffee drink • fruit drink • ...
drink + rzeczownik
Kolokacji: 39
drink company • drink order • drinks cabinet • drink minimum • drink bottle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(4) menu, list
Kolokacji: 2
(5) problem
Kolokacji: 2
(6) special, recipe
Kolokacji: 2
1. drink beer = napój piwo drink beer
2. drink sales = kiermasze napoju drink sales
3. drinks coffee = napoje kawa drinks coffee
4. drink wine = napój wino drink wine
5. drinks tea = napoje herbata drinks tea
6. drinks alcohol = alkohole alkohol drinks alcohol
(8) holder, coaster
Kolokacji: 2
(9) mix, mixer
Kolokacji: 2
drink + czasownik
Kolokacji: 25
drink contains • drink comes • drink makes • drink arrives • drink includes • ...
czasownik + drink
Kolokacji: 65
serve drinks • sell drinks • drink made • include drinks • sip one's drink • finish one's drink • mix drinks • drink one's drink • ...
przymiotnik + drink
Kolokacji: 98
soft drink • alcoholic drink • hot drink • long drink • cold drink • free drink • strong drink • stiff drink • cool drink • mixed drink • ...
przyimek + drink
Kolokacji: 17
over drinks • with drinks • without drinks • of drinks • into one's drink • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.