"like a drink" — Słownik kolokacji angielskich

like a drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak napój
  1. like czasownik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Bring your own beer and wine if you'd like a drink.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo