"Strong drink" — Słownik kolokacji angielskich

Strong drink kolokacja
Popularniejsza odmiana: strong drink
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Coś mocniejsze
  1. strong przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The least they could do would be to offer us some strong drink."

powered by  eTutor logo