"strong drink" — Słownik kolokacji angielskich

strong drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coś mocniejsze
  1. strong przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja
    Podobne kolokacje: