"strong drink" — Słownik kolokacji angielskich

strong drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coś mocniejsze
  1. strong przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "The least they could do would be to offer us some strong drink."

    Podobne kolokacje: