"drink beer" — Słownik kolokacji angielskich

drink beer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój piwo
  1. drink czasownik + beer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja
    Podobne kolokacje:
  2. drink rzeczownik + beer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja
    Podobne kolokacje: