BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"drink company" — Słownik kolokacji angielskich

drink company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój spółka
  1. drink rzeczownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the soft drink companies did not call Monday night.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo