PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drink order" — Słownik kolokacji angielskich

drink order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porządek napoju
  1. drink rzeczownik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A waiter took his drink order and left a menu.

    Podobne kolokacje: