PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink rzeczownik

rzeczownik + drink
Kolokacji: 31
energy drink • drink of water • sports drink • coffee drink • fruit drink • ...
drink + rzeczownik
Kolokacji: 39
drink company • drink order • drinks cabinet • drink minimum • drink bottle • ...
drink + czasownik
Kolokacji: 25
drink contains • drink comes • drink makes • drink arrives • drink includes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
3. drink costs = koszty napoju drink costs
4. drink begins = napój zaczyna się drink begins
5. drink takes = napój bierze drink takes
6. drink seems = napój wydaje się drink seems
7. drink consisting = pij składanie się drink consisting
(3) make, call, say, cause, give
Kolokacji: 5
(4) serve, help, taste, wait
Kolokacji: 4
(5) pour, flow, spill
Kolokacji: 3
czasownik + drink
Kolokacji: 65
serve drinks • sell drinks • drink made • include drinks • sip one's drink • finish one's drink • mix drinks • drink one's drink • ...
przymiotnik + drink
Kolokacji: 98
soft drink • alcoholic drink • hot drink • long drink • cold drink • free drink • strong drink • stiff drink • cool drink • mixed drink • ...
przyimek + drink
Kolokacji: 17
over drinks • with drinks • without drinks • of drinks • into one's drink • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.