PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"without drink" — Słownik kolokacji angielskich

without drink kolokacja
Popularniejsza odmiana: without drinks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez napoju
  1. without przyimek + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Dinner should cost $40 to $50 a person without drinks.

    Podobne kolokacje: