PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"over drinks" — Słownik kolokacji angielskich

over drinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad napojami
  1. over przyimek + drink rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Over cold drinks we got down to business once more.

    Podobne kolokacje: