PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"with drinks" — Słownik kolokacji angielskich

with drinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z napojami
  1. with przyimek + drink rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At night he comes to you with food and drink.

    Podobne kolokacje: