PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"without drinks" — Słownik kolokacji angielskich

without drinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez napojów
  1. without przyimek + drink rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Dinner should cost $40 to $50 a person without drinks.

    Podobne kolokacje: