PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"of drinks" — Słownik kolokacji angielskich

of drinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z napojów
  1. of przyimek + drink rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The name of the drink comes from the American television series 24.

    Podobne kolokacje: