PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"provide drinks" — Słownik kolokacji angielskich

provide drinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz napoje
  1. provide czasownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They provided his free meals and drinks - Bungo could not let them down.