PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drinks table" — Słownik kolokacji angielskich

drinks table kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napoje stół
  1. drink rzeczownik + table rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In one movement she was on her feet and en route for the drinks table.

    Podobne kolokacje:

podobne do "drinks table" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drinks table" po angielsku

idiom