PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"join for a drink" — Słownik kolokacji angielskich

join for a drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dołącz na napój
  1. join czasownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Bess joined him for a drink late in the evening.

    Podobne kolokacje: