PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"leave one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

leave one's drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić czyjś napój
  1. leave czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tretter waited a full minute, then left his drink and went outside.