Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"leave" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

leave czasownik

leave + rzeczownik
Kolokacji: 903
leave town • leave footprints • leave office • leave Iraq • leave Ireland • leave port • leave Paris • leave England • leave instructions • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. leave Iraq = zostaw Irak leave Iraq
5. leave Ireland = zostaw Irlandię leave Ireland
7. leave Paris = zostaw Paryż leave Paris
8. leave England = opuść Anglię leave England
9. leave Germany = opuść Niemcy leave Germany
10. leave London = odjedź z Londynu leave London
11. leave Russia = opuść Rosję leave Russia
12. leave prison = wyjdź z więzienia leave prison
13. leave thousands = zostaw tysiące leave thousands
14. leave instructions = zostaw instrukcje leave instructions
15. leave school = opuścić szkołę, rzucić szkołę leave school
16. leave Earth = zostaw Ziemię leave Earth
17. leave Washington = odjedź z Waszyngtonu leave Washington
18. leave China = zostaw Chiny leave China
19. leave Cuba = zostaw Kubę leave Cuba
20. leave college = ukończ wyższe studia leave college
22. leave France = opuść Francję leave France
23. leave work = kończ pracę leave work
24. leave Congress = zostaw Kongres leave Congress
25. leave orders = zostaw polecenia leave orders
26. leave clues = zostaw tropy leave clues
29. leave politics = zrezygnuj z polityki leave politics
30. leave word = zostawić wiadomość leave word
31. leave evidence = zostaw zeznania leave evidence
32. leave one's mark = zostawić po sobie ślad (stać się osobą wpływową) leave one's mark
44. leave money = zostaw pieniądze leave money
46. leave one's side = wychodzić czyjś strona leave one's side
48. leave one's face = wychodzić czyjś twarz leave one's face
50. leave one's mother = wychodzić czyjś matka leave one's mother
51. leave one's hand = wychodzić czyjś ręka leave one's hand
55. leave one's head = wychodzić czyjś głowa leave one's head
57. leave one's name = wychodzić czyjś imię leave one's name
58. leave one's bed = wychodzić czyjś łóżko leave one's bed
59. leave one's property = wychodzić czyjś własność leave one's property
61. leave one's father = wychodzić czyjś ojciec leave one's father
62. leave one's eyes = wychodzić czyjś oczy leave one's eyes
64. leave India = zostaw Indie leave India
65. leave Britain = opuść Wielką Brytanię leave Britain
66. leave Italy = opuść Włochy leave Italy
68. leave one's mouth = wychodzić czyjś usta leave one's mouth
69. leave one's bag = wychodzić czyjś torba leave one's bag
70. leave one's chair = wychodzić czyjś krzesło leave one's chair
71. leave Australia = odjedź z Australii leave Australia
72. leave Europe = odjedź z Europy leave Europe
73. leave one's homeland = wychodzić czyjś ojczyzna leave one's homeland
75. leave one's quarters = wychodzić czyjś ćwierci leave one's quarters
76. leave one's career = wychodzić czyjś kariera leave one's career
77. leave Rome = zostaw Rzym leave Rome
78. leave Japan = zostaw Japonię leave Japan
79. leave one's feet = wychodzić czyjś stopy leave one's feet
82. leave prints = pozostaw ślady leave prints
83. leave Spain = opuść Hiszpanię leave Spain
84. leave one's clothes = wychodzić czyjś ubranie leave one's clothes
85. leave one's heart = wychodzić czyjś serce leave one's heart
86. leave one's parents = wychodzić czyjś rodzice leave one's parents
87. leave Boston = zostaw Boston leave Boston
89. leave one's card = wychodzić czyjś karta leave one's card
90. leave no doubt = nie pozostawiać wątpliwości leave no doubt
91. leave Chicago = odjedź z Chicago leave Chicago
92. leave Poland = opuść Polskę leave Poland
93. leave one's sister = wychodzić czyjś siostra leave one's sister
94. leave food = zostaw jedzenie leave food
95. leave America = odjedź z Ameryki leave America
97. leave Oxford = zostaw Oksford leave Oxford
98. leave New York = odjedź z Nowego Jorku leave New York
99. leave one's weapons = wychodzić czyjś broń leave one's weapons
100. leave orbit = wyjdź z orbity leave orbit
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 113
czasownik + leave
Kolokacji: 122
consider leaving • die leaving • seen leaving • mean leaving • begin leaving • refuse to leave • plan to leave • prepare to leave • ...
leave + przyimek
Kolokacji: 86
leave over • leave behind • leave off • leave out • leave back • leave down • leave up • ...
leave + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 219
leave behind • leave open • leave early • leave intact • leave vacant • leave untouched • leave aside • leave homeless • abruptly leave • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.