"leave money" — Słownik kolokacji angielskich

leave money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zostaw pieniądze
  1. leave czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He left enough money to take care of him and his mother.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo