BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"leave one's bed" — Słownik kolokacji angielskich

leave one's bed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić czyjś łóżko
  1. leave czasownik + bed rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She hadn't seen him since he'd left their bed early that morning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo