"leave footprints" — Słownik kolokacji angielskich

leave footprints kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadepcz
  1. leave czasownik + footprint rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I don't care if he is a ghost and doesn't leave footprints.

    Podobne kolokacje: