NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"leave one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

leave one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić czyjś oczy
  1. leave czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The wild light had left his eyes for a moment.

    Podobne kolokacje: