"leave one's money" — Słownik kolokacji angielskich

leave one's money kolokacja
Popularniejsza odmiana: leave money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić czyjś pieniądze
  1. leave czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He left enough money to take care of him and his mother.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo