PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"from one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

from one's drink kolokacja
Popularniejsza odmiana: from drink
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś napój
  1. from przyimek + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It can happen fast, and not just from drugs or drink, either.

    Podobne kolokacje: