PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"from drink" — Słownik kolokacji angielskich

from drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z napoju
  1. from przyimek + drink rzeczownik
    Silna kolokacja

    It can happen fast, and not just from drugs or drink, either.

    Podobne kolokacje: