PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"into one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

into one's drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do czyjś napój
  1. into przyimek + drink rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I can see where something like that could happen," she said, staring into her drink.

    Podobne kolokacje: