"small drink" — Słownik kolokacji angielskich

small drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mały napój
  1. small przymiotnik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Without thinking, Lena took a small drink from the bottle.