PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"from drinks" — Słownik kolokacji angielskich

from drinks kolokacja
Popularniejsza odmiana: from drink
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z napojów
  1. from przyimek + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It can happen fast, and not just from drugs or drink, either.

    Podobne kolokacje: