"of one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

of one's drink kolokacja
Popularniejsza odmiana: of drinks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś napój
  1. of przyimek + drink rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The name of the drink comes from the American television series 24.

    Podobne kolokacje: