PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"serve drink" — Słownik kolokacji angielskich

serve drink kolokacja
Popularniejsza odmiana: serve drinks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj napój
  1. serve czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They were just getting ready to serve drinks, he thought.