PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"unlimited drink" — Słownik kolokacji angielskich

unlimited drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieograniczony napój
  1. unlimited przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2000, the park also began offering its guests free unlimited soft drinks, a service which brought international attention to the park.

    Podobne kolokacje: