PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drink consisting" — Słownik kolokacji angielskich

drink consisting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij składanie się
  1. drink rzeczownik + consist czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Skuld is also the name for a drink consisting of 3/1 parts Mead to Whiskey.

    Podobne kolokacje: