PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drink contains" — Słownik kolokacji angielskich

drink contains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój zawiera
  1. drink rzeczownik + contain czasownik
    Zwykła kolokacja

    The drink itself is light brown, and contains 40 % alcohol.

    Podobne kolokacje: