PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"of one's drinks" — Słownik kolokacji angielskich

of one's drinks kolokacja
Popularniejsza odmiana: of drinks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś napoje
  1. of przyimek + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The name of the drink comes from the American television series 24.

    Podobne kolokacje: