PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drink costs" — Słownik kolokacji angielskich

drink costs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koszty napoju
  1. drink rzeczownik + cost czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 32-ounce drink cost the same as a 16-ounce bottle of soda, then about 40 cents.

    Podobne kolokacje: