PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drink seems" — Słownik kolokacji angielskich

drink seems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój wydaje się
  1. drink rzeczownik + seem czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The free meals and too many drinks only seemed to add to the crashing tedium.

    Podobne kolokacje: