PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"with one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

with one's drink kolokacja
Popularniejsza odmiana: with drinks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś napój
  1. with przyimek + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At night he comes to you with food and drink.

    Podobne kolokacje: